Uncategorized

Els Jocs Olímpics i Paralímpics es celebraran el proper estiu a Tòquio ‘a qualsevol cost’

Japó es prepara per celebrar els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio en les dates previstes de 2021 ‘a qualsevol cost’, segons va declarar en la seva última compareixença pública la ministra nipona per als Jocs Olímpics, Seiko Hashimoto.

La determinació dels amfitrions per tirar endavant els Jocs en l’estiu de 2021 segueix endavant amb més força que mai, tot i la crisi sanitària que es viu pel coronavirus i que el març passat ja va obligar a posposar un any l’esdeveniment.

Els Jocs de Tòquio han de ‘celebrar-se a qualsevol cost, pel fet que hi ha molta gent treballant junts per preparar-los i al fet que els atletes també estan fent esforços considerables per al proper any sota les circumstàncies actuals’, ha subratllat Hashimoto.

Les declaracions de la ministra van en línia amb la postura del Comitè Olímpic Internacional, que ve expressant la seva voluntat d’organitzar el 2021 uns Jocs adaptats al nou escenari que planteja la pandèmia.

‘El COI està plenament compromès per celebrar els Jocs el proper estiu. I la nostra postura és la mateixa, no ha canviat en els últims mesos. Mantenim el nostre compromís d’organitzar-los en les noves dates i de fer tots els esforços possibles per aconseguir que l’esdeveniment sigui segur per a atletes i públic’, va assegurar en la mateixa direcció el portaveu del comitè organitzador, Massa Takaya.

Comissió executiva

El comitè organitzador i el Govern nipó van començar la setmana passada a discutir una sèrie de mesures per gestionar l’arribada d’atletes al Japó per als Jocs, i tenen previst presentar propostes concretes en els propers mesos que seran consensuades amb el COI i amb les federacions internacionals.

Per avançar en els preparatius dels Jocs de Tòquio, aquesta mateixa setmana es reuneix la nova Comissió Executiva del Comitè Olímpic Internacional (COI), amb els membres que es van incorporar el passat mes de juliol.

Els Jocs Olímpics de Tòquio estan previstos del 23 de juliol al 8 d’agost, mentre que els Paralímpics seran del 24 d’agost al 5 de setembre

Els informes del president del COI, l’alemany Thomas Bach, de les federacions, dels comitès olímpics nacionals i de l’associació d’esportistes, l’organització dels Jocs hivern de Pequín 2022, les novetats en la lluita contra el dopatge, els avenços en la pràctica esportiva de manera segura i l’estudi dels canvis de nacionalitat sol·licitats per alguns atletes completen l’agenda d’una reunió que es desenvoluparà per videoconferència.

A més, també estarà sobre la taula la possibilitat d’eximir als esportistes que participin en els Jocs de la quarantena que s’imposa a la resta de visitants, a canvi d’una restricció dels seus moviments mentre participin en els Jocs.

Veus optimistes

L’anunci de la dimissió del primer ministre japonès, Shinzo Abe, fa dues setmanes és un contratemps més per al COI en la seva preparació dels Jocs, ja que Abe havia estat un soci proper des que Tòquio va presentar la seva candidatura.

Tot i això, segueix havent veus molt segures en la celebració dels Jocs com la de l’australià John Coates, que presideix la comissió de coordinació de Tòquio 2020 i en la seva última al·locució va dir que ‘els Jocs se celebraran si o si, amb o sense coronavirus’.

També és ‘positiu, més que optimista’, el president del Comitè Paralímpic Internacional, el brasiler Andrew Parsons, que en una entrevista amb EFE ha reconegut que ‘hi ha temps perquè les ments més brillants del planeta, que estan enfocades a trobar una vacuna, puguin donar una solució’. EFE

///////////////////////////////////////////////////////

Japón se prepara para celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio en las fechas previstas de 2021 ‘a cualquier coste’, según declaró en su última comparecencia pública la ministra nipona para los JJ.OO., Seiko Hashimoto.

La determinación de los anfitriones por sacar adelante los Juegos en el verano de 2021 sigue adelante con más fuerza que nunca, a pesar de la crisis sanitaria que se vive por el coronavirus y que el pasado marzo ya obligó a posponer un año el evento.

Los Juegos de Tokio deben ‘celebrarse a cualquier coste, debido a que hay mucha gente trabajando juntos para prepararlos y a que los atletas también están haciendo esfuerzos considerables para el próximo año bajo las circunstancias actuales’, subrayó Hashimoto.

Las declaraciones de la ministra van en línea con la postura del Comité Olímpico Internacional, que viene expresando su voluntad de organizar en 2021 unos Juegos adaptados al nuevo escenario que plantea la pandemia.

‘El COI está plenamente comprometido para celebrar los Juegos el próximo verano. Y nuestra postura es la misma, no ha cambiado en los últimos meses. Mantenemos nuestro compromiso de organizarlos en las nuevas fechas y de hacer todos los esfuerzos posibles para lograr que el evento sea seguro para atletas y público’, aseguró en la misma dirección el portavoz del comité organizador, Masa Takaya.

Comisión ejecutiva

El comité organizador y el Gobierno nipón comenzaron la semana pasada a discutir una serie de medidas para gestionar la llegada de atletas a Japón para los Juegos, y tienen previsto presentar propuestas concretas en los próximos meses que serán consensuadas con el COI y con las federaciones internacionales.

Para avanzar en los preparativos de los Juegos de Tokio, esta misma semana se reúne la nueva Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI), con los miembros que se incorporaron el pasado mes de julio.

Los Juegos Olímpicos de Tokio están previstos del 23 de julio al 8 de agosto, mientras que los Paralímpicos serán del 24 de agosto al 5 de septiembre

Los informes del presidente del COI, el alemán Thomas Bach, de las federaciones, de los comités olímpicos nacionales y de la asociación de deportistas, la organización de los Juegos invierno de Pekín 2022, las novedades en la lucha contra el dopaje, los avances en la práctica deportiva de manera segura y el estudio de los cambios de nacionalidad solicitados por algunos atletas completan la agenda de una reunión que se desarrollará por videoconferencia.

Además, también estará sobre la mesa la posibilidad de eximir a los deportistas que participen en los Juegos de la cuarentena que se impone al resto de visitantes, a cambio de una restricción de sus movimientos mientras participen en los Juegos.

Voces optimistas

El anuncio de la dimisión del primer ministro japonés, Shinzo Abe, hace dos semanas es un contratiempo más para el COI en su preparación de los Juegos, puesto que Abe había sido un socio cercano desde que Tokio presentó su candidatura.

Aún así, sigue habiendo voces muy seguras en la celebración de los Juegos como la del australiano John Coates, que preside la comisión de coordinación de Tokio 2020 y en su última alocución dijo que ‘los Juegos se celebrarán sí o sí, con o sin coronavirus’.

También es ‘positivo, más que optimista’, el presidente del Comité Paralímpico Internacional, el brasileño Andrew Parsons, que en una entrevista con EFE reconoció que ‘hay tiempo para que las mentes más brillantes del planeta, que están enfocadas en encontrar una vacuna, puedan dar una solución’. EFE

Articles relacionats

Deixa un comentari

Back to top button