Uncategorized

L’IME aprova reduccions de quotes de fins al 90% per a dones víctimes de violència de gènere a la proposta de la nova Ordenança

La proposta de modificació de l’Ordenança, que s’elevarà a la Junta de Govern i al Ple municipal, manté les quotes per al 2021 i incorpora noves modalitats de tarifes en resposta a la demanda

El Consell Rector de l’Institut Municipal de l’Esport (IME) ha aprovat aquest divendres la proposta de modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per l’ús de la infraestructura esportiva municipal. El document incorpora, entre altres novetats, una reducció econòmica del 25 o del 90 per cent de la quota per a dones víctimes de violència de gènere, així com per als seus fills i les seves filles menors de 18 anys, en funció del seu nivell d’ingressos.

Aquesta proposta, que s’elevarà a la Junta de Govern i al Ple municipal, respon a un principi de foment de l’activitat física i la promoció de l’esport a Palma. Per aquest motiu, no s’incrementen els preus per al nou període i s’incorporen noves modalitats de tarifes adaptades a les necessitats demanades pels usuaris.

Així, es generen noves quotes semestrals i anuals del programa PAD, que fins ara eren només mensuals, bimensuals o trimestrals i s’incorporen nous preus públics d’activitats més desglossats, per tal de flexibilitzar l’oferta esportiva.

En relació amb els espais esportius, s’amplien a onze mesos les reserves de temporada i es redueix el temps de comunicació d’anul·lació de la reserva de 72 a 48 hores a les grans instal·lacions. També s’inclouen noves quotes per hores per a les reserves del velòdrom, la graderia de Son Moix o el camp de rugbi de Germans Escalas i s’estableixen nivells d’il·luminació per a les reserves de pista amb llum.

Entre altres novetats, l’Ordenança obre la possibilitat de subscriure convenis amb municipis limítrofs amb Palma, en els quals s’establiran les condicions i serveis dels usuaris.

Per altra banda, la proposta incorpora un apartat per a garantir l’ús de les instal·lacions de les persones trans d’acord amb la seva identitat de gènere.

Quant a les modalitats de pagament, el document recull com a opcions: pagament en línia, domiciliació bancària, targeta i autoliquidació, com a alternativa al pagament en efectiu.

Aquesta proposta s’obrirà a aportacions i contribucions de la ciutadania i entitats durant el període d’exposició pública, una vegada aprovada provisionalment pel Ple municipal.

Descomptes amb clau social

Amb l’objectiu de facilitar l’esport per a tothom i fomentar l’activitat física i la pràctica esportiva al major nombre de persones, l’IME segueix un criteri de mantenir importants descomptes per a les persones empadronades a Palma. Així, les persones majors de 65 anys tenen gratuïtat als cursets d’instal·lacions exteriors i accés gratuït als poliesportius fins a les 15 h i un 90% de descompte per a accedir-hi a qualsevol hora o per a cursets fins a les 17 h.

També gaudeixen d’un 90% de descompte les persones amb diversitat funcional i pensionistes per orfandat o incapacitat, sense restricció horària.

Per a famílies monoparentals s’estableixen descomptes en els abonaments individuals, PAD o cursets, del 25 o del 90 per cent, segons salari mínim interprofessional (SMI). Les persones que pertanyen a famílies nombroses també poden gaudir d’aquest descompte als cursets i programa PAD.

Per tal d’impulsar l’activitat física entre els joves, les persones de fins a 25 anys gaudeixen d’una reducció del 50 per cent als abonaments individuals i programa PAD.

Les persones amb dificultats econòmiques poden acollir-se a l’exempció de preu públic tal com estableix l’article 18. L’any 2019 un total de 1.237 persones es varen poder beneficiar d’aquesta exempció amb un import total subvencionat de 110.000 euros.

Dins aquest capítol s’incorpora, per primera vegada, la reducció de la quota per a dones víctimes de violència de gènere, així com per als seus fills i les seves filles menors de 18 anys.

Articles relacionats

Deixa un comentari

Back to top button